Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

आलोक अानन्द


आलोक अानन्द


आलोक अानन्द
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा विपद् अध्ययन जोखिम न्यूनिकरण तथा पुनर्लाभ शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9842999589
बहाल मिति २०७५ पुष ९