Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

खगेन्द्रप्रसाद रिजाल


खगेन्द्रप्रसाद रिजाल


खगेन्द्रप्रसाद रिजाल
उप सचिव

शाखा स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा
पद उप सचिव
इमेल krija12000@gmail.com
सम्पर्क 9861960502
बहाल मिति N/A