Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

मोहन बहादुर जि.सी.


मोहन बहादुर जि.सी.


मोहन बहादुर जि.सी.
उप सचिव

शाखा मानव अधिकार प्रबर्धन शाखा
पद उप सचिव
इमेल mohangc3018@yahoo.com
सम्पर्क 9857024788
बहाल मिति N/A