Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

परमानन्द घिमिरे


परमानन्द घिमिरे


परमानन्द घिमिरे
उप सचिव

शाखा राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा
पद उप सचिव
इमेल pramanandaghimire@gmail.com
सम्पर्क 9851193205
बहाल मिति N/A