Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

पुरूषोत्तम पौडेल


पुरूषोत्तम पौडेल


पुरूषोत्तम पौडेल
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा सूचना प्रविधि शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल purupoudel200225@gmail.com
सम्पर्क 9849135895
बहाल मिति N/A