Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

मिति २०७७।०५।०९ को निर्णयानुसार सरुवा हुन भएका उपसचिवहरुको विवरण

4 महिना अगाडी

2077-05-10


Attached Files

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस