Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

सूचना


मिति सूचना विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-07-26 बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी सूचना
16 दिन अगाडी
2077-07-07 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) अनुसारको प्रयोजनको लागि गृह मन्त्रालयसंग सम्बन्धित आ.व. ०७७/०७८ को प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण
1 महिना अगाडी
2077-06-01 आ.ब.२०७६/७७ को पुनरावलोकन समितिबाट कार्य सम्पादन मुल्यङ्कन फारम पुनरावलोकन भएका राजपत्रांकित अधिकृत (रा.प. द्वितीय तथा तृतीय) कर्मचारीहरूको विवररण
2 महिना अगाडी
2077-05-30 JDS अध्ययन /छात्रबृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी सूचना ।
2 महिना अगाडी
2077-05-30 The Colombo Plan अध्ययन/छात्रबृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी सूचना ।
2 महिना अगाडी